REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU 
Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
pt. „UMIEM RATOWAĆ”
 
1. CELE KONKURSU
 
propagowanie wśród uczniów szkoły podstawowej idei udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich elementarnych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
2. ORGANIZATOR KONKURSU
 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baborowie ul. Wiejska 5a
(koordynator: Lidia Wrzos tel. 667880988)
 
3. ZAKRES I TEMATYKA KONKURSU
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatu głubczyckiego.
 
Tematyka konkursu obejmuje:
 
sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej
wzywanie pomocy (prawidłowe przeprowadzenie rozmowy z dyspozytorem)
sprawdzanie, czy osoba poszkodowana oddycha
ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
resuscytację krążeniowo – oddechową
dbanie o własne bezpieczeństwo podczas ratowania innych
znajomość wyposażenia apteczki pierwszej pomocy
 
4. PRZEBIEG KONKURSU
 
Konkurs odbywa się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baborowie ul. Wiejska 5a.
W konkursie biorą udział 4 osobowe zespoły uczniów (2 chłopców i 2 dziewczynki) z klas I-III szkół podstawowych powiatu głubczyckiego.
Zespoły uczniowskie biorą udział w sprawnościowym torze przeszkód, podczas którego sprawdzane są umiejętności zawarte w tematyce konkursu.
 
Umiejętności ocenia Komisja Konkursowa w składzie:
ratownik medyczny
funkcjonariusz Straży Pożarnej
funkcjonariusz Policji
 
Każda szkoła przeprowadza eliminacje na etapie szkolnym we własnym zakresie.
 
5. TERMINY
 
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do organizatora konkursu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.zs_baborow.wodip.pl oraz przesłanie jego oryginału opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów.
 
Termin zgłoszeń mija 12.05.2018r.
Konkurs odbędzie się 25.05.2018r. 
 
21983548
22134644